Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Nhưng chúng tôi đã đề cập về cuộc thi Fan Art vẽ tay ở những bài trước.Vì vậy chúng tôi xin đưa ra danh sách các bạn được lọt vào vòng chung kết, ai sẽ đoạt giải thưởng cuộc thi này đây? Chúng ta cùng xem qua các bài vẽ tay xuất sắc nhé.

Giải thưởng cho bài thi xuất sắc nhất sẽ là 500 lượng. Ngày kết thúc bình chọn là ngày 12/10/2013.Mời mọi người cùng bình chọn.

Sau đây là 7 bạn có bài thi xuất sắc.

Tổng cộng 1090 bình chọn:

tangawa98 (355 vote / 32.57 %)
S2tt08 (91 vote / 8.35 %)
s2siucius2 (89 vote / 8.17 %)
s2cauberong (196 vote / 17.98 %)
kyky2020 (77 vote / 7.06 %)
kimyoonsik (267 vote / 24.5 %)
eyesivel (15 vote / 1.38 %)

1. Bạn tangawa98

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

2. Bạn S2tt08

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

3. Bạn s2siucius2
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

4. Bạn s2cauberong
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

5/ Bạn kyky2020
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

6/ Bạn kimyoonsik
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

7. Bạn eyesivel

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay
Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Fan Art vẽ tay

Chúc các bạn thành công trong vòn chung kết này!

BQT tai avatar

Nguồn:http://gameavatar.net.vn